Posiadając konto w Google można się nim posłużyć do zalogowania w wielu aplikacjach i serwisach internetowych. Czy jednak nie narażamy się przez to na niebezpieczeństwo? Ten interesujący temat omawia serwis benchmark.pl.