Ważny komunikat!
 
W związku z zagrożeniem epidemicznym na terenie kraju, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników wprowadzamy pewne ograniczenia pracy Biura Obsługi Klienta w dniach 16-29.03.2020 r.
 
Wizyty w BOK tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub emailowym. Jednocześnie prosimy o ograniczenie ich jedynie do spraw koniecznych i pilnych.

Zachęcamy Państwa do korzystania z elektronicznego Biura Obsługi Klienta I-BOK, które umożliwia m. in:
- sprawdzenie salda konta,
- sprawdzenie indywidualnego rachunku bankowego,
- przeglądanie faktur,
- przeglądanie dokumentów,
- kontakt z serwisem technicznym (helpdesk).
 
Płatności za usługi prosimy realizować za pomocą bankowości internetowej.

Obsługa telefoniczna pozostaje bez zmian w godzinach pracy biura (od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-18:00,piątek 8:00-16:00).

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego w celu zawierania umów w formie zdalnej/elektronicznej.

Pozostajemy do dyspozycji telefonicznie 17 8500599 lub emailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Klauzula RODO

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania Państwa danych przez firmę RES.PL.

 

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako "RODO") jest RES.PL Kosiorowski, Wiśniowski spółka jawna z siedzibą przy Al. Mjr W. Kopisto 8B/505, 35 – 315 Rzeszów zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000708808, nr NIP: 813-32-96-788, RPT: 12194 (dalej również jako ,,ADO”).

 

2. Jak można się z nami skontaktować?

Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr: 17 8500599, w drodze korespondencji elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

 

3. Jaki rodzaj Państwa danych osobowych przetwarzamy?

ADO przetwarza wszelkie dane jakie podali Państwo w formularzu kontaktowym lub korespondencji e-mailowej. Zazwyczaj są to: dane identyfikacyjne, kontaktowe, adresowe.

Ponadto, jako przedsiębiorstwo telekomunikacyjne przetwarzamy również Państwa tzw. "dane retencyjne" takie jak adres IP.

 

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

ADO, w zależności od kontekstu i  typu kontaktu, może przetwarzać dane osobowe w celu:

 • korespondencji mailowej, faksowej lub telefonicznej z Państwem. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest możliwość bieżącego kontaktu z Państwem, udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, przesłanie na Państwa prośbę informacji handlowej w zakresie usług telekomunikacyjnych oraz nawiązania i utrzymywania relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes oraz  art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną - Państwa zgoda);
 • zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym dostarczania usług, wykonania przyłącza oraz instalacji w lokalu, a także usuwania awarii i konserwacji sieci telekomunikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
 • wystawianie faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
 • obsługa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
 • nakazanego prawem gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych retencyjnych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 159 i nast. ustawy prawo telekomunikacyjne); 

 

5. Kto może zapoznawać się z Państwa danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i przedstawiciele ADO. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy (np. podwykonawcom). Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.

Nadto ADO może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z danymi retencyjnymi.

 

6. Przez jaki czas przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:

 • dane kontaktowe wykorzystywane  w celu utrzymywania relacji biznesowych oraz dostarczenia usług przechowywane są do czasu cofnięcia zgody;
 • dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (6 lat);
 • dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.
 • dane retencyjne przechowywane są przez okres 12 miesięcy, a następnie usuwane;

 

7. W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

 

8. Jakie mają Państwo uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Czy muszą Państwo podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak adres mail lub numer telefonu uniemożliwiał będzie kontakt.

 

10. Informacje dodatkowe

 • ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Państwa prawa.
 • ADO nie przekazuje danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.