Diagnostyka łącza

Przed przystąpieniem do testu prosimy o wyłączenie wszystkich aplikacji łączących się z siecią, ponieważ mogą one pobierać pliki i dokumenty w tle, co może znacząco wpłynąć na uzyskane wyniki.

Instrukcja:

  • Należy połączyć się z witryną http://respl.speedtestcustom.com  (spersonalizowana dla firmy RES.PL wersja serwisu http://speedtest.net) i kliknąć na przycisku "START" (ewentualnie poniżej ręcznie wybrać serwer należący do RES.PL ISP).
  • Poczekać na wynik testu. Sprawdzane są "ping" (czas potrzebny na połączenie się z serwerem), "jitter" (wahania pingów), "pobierz" (prędkość pobierania danych z Internetu) oraz "wczytaj" (prędkość wysyłania danych).

Ponieważ witryna testująca sprawdza jedynie chwilowy stan połączenia, prosimy o powtórzenie tego testu przynajmniej 2-3 razy w odstępie co najmniej 45 min, tak aby można było ukazać pewien trend prędkości wysyłania i pobierania (a nie tylko chwilową szybkość pobierania danych).

 

UWAGA. Wynik testu zależy od wielu czynników, w tym: od ilości aplikacji uruchomionych w czasie testu na Państwa komputerze (np. komunikatory, programy wymiany plików P2P, radia internetowe itp.), pory dnia wykonywania testu. Dlatego prędkość jaka jest do dyspozycji, może różnić się od uzyskanego wyniku pomiaru. Aby wynik pomiaru prędkości łącza internetowego był jak najbardziej miarodajny:

  • podczas testu nie należy korzystać z pośrednictwa urządzeń typu Wi-Fi,
  • prosimy upewnić się, że w czasie testu nie są pobierane równocześnie żadne dane przez Państwa komputer, oraz nie są podłączone inne urządzenia, które mogą pobierać dane z sieci,
  • należy upewnić się, czy komputer nie jest zawirusowany.


UWAGA. Podczas testowania prędkości należy zwrócić uwagę na posługiwanie się właściwymi jednostkami przepływności, tj. Mbit/s lub inaczej Mb/s (czyli megabit na sekundę) a nie MB/s (czyli Megabajt na sekundę).
np.
1 Mbit/s = 122 KB/s
10 Mbit/s = 1,19 MB/s
25 Mbit/s = 2,98 MB/s
50 Mbit/s = 5,96 MB/s
100 Mbit/s = 11,92 MB/s

 

Jednocześnie informujemy, iż korzystanie z technologii Wi-Fi wiąże się z wpływem wielu czynników zewnętrznych, mogących bardzo poważnie ograniczać prędkość połączenia, takich jak: zakłócenia (zagłuszenia) transmisji przez inne nadajniki pracujące w tym samym zakresie częstotliwości (kanale) oraz tej samej polaryzacji, odległość od nadajnika i przeszkody na drodze pomiędzy urządzeniem Wi-Fi a komputerem, szyfrowanie transmisji, klasa i standard oraz kompatybilność urządzenia końcowego.

W związku z powyższym testując prędkość łącza internetowego np. na witrynie http://respl.speedtestcustom.com daje się zauważyć różnice w wynikach pomiędzy łączem realizowanym drogą radiową, a łączem zestawionym za pomocą kabla.

 

 Pomocne artykuły: