Instalacje słaboprądowe

Systemy słaboprądowe o bardzo szerokiej funkcjonalności.           

 

Nowoczesne budownictwo opiera się nie tylko na instalacji odpowiedzialnej za rozprowadzanie energii elektrycznej do gniazdek i źródeł światła, ale również na systemach określanych jako słaboprądowe, oferujących szeroki zakres  funkcji.
Najważniejsze z nich to:

 • Systemy transmisji danych.
  • Okablowanie strukturalne. Sieć zbudowana wg uniwersalnych standardów określających parametry fizyczne i mechaniczne kabli, złączy, paneli krosowniczych oraz reguły projektowania i budowania systemów transmisji to niezbędny element nowoczesnego systemu. Koncepcja polega na takim rozprowadzeniu kabli transmisyjnych, aby z każdego punktu abonenckiego był zapewniony dostęp do sieci komputerowej oraz telefonicznej;
  • Okablowanie światłowodowe. Sieci światłowodowe działają w oparciu o najlepsze obecnie medium transportowe stosowane we współczesnej telekomunikacji. Zapewniają również najwyższe bezpieczeństwo (całkowitą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i odporność na podsłuchy) oraz stabilność transmisji.

 • Systemy związane z bezpieczeństwem.
  • Monitoring dający możliwość obserwowania budynku i jego otoczenia zarówno podczas obecności jak i nieobecności domowników/pracowników z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego. W skład systemu wchodzi centrala alarmowa, urządzenia wykrywające zagrożenia oraz elementy wykonawcze;
  • Telewizja przemysłowa czyli system pozwalający na śledzenie z odległości zdarzeń rejestrowanych przez jedną lub wiele kamer przemysłowych jednocześnie;
  • Systemy sygnalizacji pożaru - uruchamiają urządzenie gaśnicze automatycznie oraz powiadamiają najbliższą jednostkę straży pożarnej;
  • Systemy kontroli dostępu, pozwalające na kontrolę osób upoważnionych do przebywania na danym terenie.

 • Systemy automatyki budynkowej.
  • Klimatyzacja / wentylacja budynków. System automatycznej regulacji takich parametrów jak: czystość, ruch, temperatura i wilgotność względna powietrza.
  • Monitoring parametrów energii elektrycznej. System monitoringu instalacji elektrycznej umożliwia analizę kosztów zużycia energii elektrycznej przez poszczególne urządzenia oraz wykrywanie elementów najbardziej energochłonnych. Dzięki temu można wyeliminować słabe punkty systemu i obniżyć koszty energii.
  • Automatyka węzłów cieplnych. Urządzenia z automatyką i regulacją pozwalające obniżać zapotrzebowanie na ciepło oraz zapewniające łatwą obsługę i konserwację.