Drukuj

Klauzula RODO

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania Państwa danych przez firmę RES.PL.

 

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako "RODO") jest RES.PL Kosiorowski, Wiśniowski spółka jawna z siedzibą przy Al. Mjr W. Kopisto 8B/505, 35 – 315 Rzeszów zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000708808, nr NIP: 813-32-96-788, RPT: 12194 (dalej również jako ,,ADO”).

 

2. Jak można się z nami skontaktować?

Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr: 17 8500599, w drodze korespondencji elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

 

3. Jaki rodzaj Państwa danych osobowych przetwarzamy?

ADO przetwarza wszelkie dane jakie podali Państwo w formularzu kontaktowym lub korespondencji e-mailowej. Zazwyczaj są to: dane identyfikacyjne, kontaktowe, adresowe.

Nadto, w związku z wymogami ustawy prawo telekomunikacyjne przetwarzamy również Państwa tzw. „dane retencyjne”, takie jak: dane transmisyjne, dane o lokalizacji, dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci.

 

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

ADO, w zależności od kontekstu i  typu kontaktu, może przetwarzać dane osobowe w celu:

 

5. Kto może zapoznawać się z Państwa danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i przedstawiciele ADO. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy (np. podwykonawcom). Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.

Nadto ADO może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z danymi retencyjnymi.

 

6. Przez jaki czas przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:

 

7. W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

 

8. Jakie mają Państwo uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Czy muszą Państwo podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak adres mail lub numer telefonu uniemożliwiał będzie kontakt.

 

10. Informacje dodatkowe