Drukuj

Diagnostyka łącza

Przed przystąpieniem do testu prosimy o wyłączenie wszystkich aplikacji łączących się z siecią, ponieważ mogą one pobierać pliki i dokumenty w tle, co może znacząco wpłynąć na uzyskane wyniki.

Instrukcja:

Ponieważ witryna testująca sprawdza jedynie chwilowy stan połączenia, prosimy o powtórzenie tego testu przynajmniej 2-3 razy w odstępie co najmniej 45 min, tak aby można było ukazać pewien trend prędkości wysyłania i pobierania (a nie tylko chwilową szybkość pobierania danych).

 

UWAGA. Wynik testu zależy od wielu czynników, w tym: od ilości aplikacji uruchomionych w czasie testu na Państwa komputerze (np. komunikatory, programy wymiany plików P2P, radia internetowe itp.), pory dnia wykonywania testu. Dlatego prędkość jaka jest do dyspozycji, może różnić się od uzyskanego wyniku pomiaru. Aby wynik pomiaru prędkości łącza internetowego był jak najbardziej miarodajny:


UWAGA. Podczas testowania prędkości należy zwrócić uwagę na posługiwanie się właściwymi jednostkami przepływności, tj. Mbit/s lub inaczej Mb/s (czyli megabit na sekundę) a nie MB/s (czyli Megabajt na sekundę).
np.
1 Mbit/s = 1 000 000 bit/s = 122 KB/s
10 Mbit/s = 1,19 MB/s
25 Mbit/s = 2,98 MB/s
50 Mbit/s = 5,96 MB/s
100 Mbit/s = 11,92 MB/s

 

Jednocześnie informujemy, iż korzystanie z technologii Wi-Fi wiąże się z wpływem wielu czynników zewnętrznych, mogących bardzo poważnie ograniczać prędkość połączenia, takich jak: zakłócenia (zagłuszenia) transmisji przez inne nadajniki pracujące w tym samym zakresie częstotliwości (kanale) oraz tej samej polaryzacji, odległość od nadajnika i przeszkody na drodze pomiędzy urządzeniem Wi-Fi a komputerem, szyfrowanie transmisji, klasa i standard oraz kompatybilność urządzenia końcowego.

W związku z powyższym testując prędkość łącza internetowego np. na witrynie http://respl.speedtestcustom.com daje się zauważyć różnice w wynikach pomiędzy łączem realizowanym drogą radiową, a łączem zestawionym za pomocą kabla.

 

 Pomocne artykuły: