Informacje Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Wypełniając obowiązek wynikający z ustawy Prawo telekomunikacyjne zamieszczamy poniżej odnośnik do strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawierający informacje o bezpieczeństwie w sieci.

https://archiwum.uke.gov.pl/badz-swiadomy-zagrozen-w-sieci-12886

Ponadto informujemy Państwa jako użytkownika usług telekomunikacyjnych, a w szczególności usługi dostępu do Internetu mogą Państwo chronić swoją prywatność oraz dane osobowe poprzez zastosowanie się do kilku zasad podczas korzystania z usługi:

  • Korzystając z serwisów wymagających rejestracji i podania danych, w tym danych osobowych, prosimy aby Państwo zawsze zwracali uwagę na wiarygodność takich serwisów, sprawdzali, czy Państwa prawa są odpowiednio chronione w umowie i regulaminie określającym zasady korzystania z tego serwisu, oraz podawali tylko te dane, które związane są ze świadczoną usługą.

  • Publikując swoje dane osobowe oraz inne informacje o sobie w Internecie, w szczególności w serwisach społecznościowych, należy być świadomym, że upublicznienie tych danych, informacji pozbawia Państwa skutecznych narzędzi ochrony tych danych. Dlatego należy to czynić rozważnie. Nieopatrznie upublicznione przez Państwa dane, mogą być wykorzystane w złej wierze przez innych użytkowników Internetu.

  • Korzystając z komunikatorów, poprzez które wymieniają Państwo prywatne, poufne informacje z rodziną, przyjaciółmi, proszę zwrócić uwagę czy komunikatory te dysponują mechanizmami szyfrowania wysyłanych komunikatów.

  • Korzystając z poczty elektronicznej prosimy wybierać tylko sprawdzonych i wiarygodnych usługodawców, zapewniających tajemnicę korespondencji.

  • Nie pobierać z Internetu (także poprzez pocztę elektroniczną) i nie uruchamiać oprogramowania z niepewnego, w szczególności nieznanego źródła. Oprogramowanie takie może zawierać złośliwe oprogramowanie.

  • Korzystając z serwisów bankowości elektronicznej proszę zawsze zwracać uwagę na to, czy wyświetlony adres URL jest prawidłowy. Proszę również sprawdzić czy logowanie się do takiego serwisu jest realizowane przez bezpieczne połączenie (protokół https).

  • Zabezpieczając swój dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną wskazane jest używanie bezpiecznych i silnych haseł. Nie zapisuj haseł w plikach umieszczonych w komputerze. Nie zdradzaj haseł innym osobom.

  • Usługodawca nigdy, wyłączając proces logowania, nie powinien prosić Państwa o podanie hasła (w szczególności w korespondencji elektronicznej). Jeśli tak się dzieje może to świadczyć o próbie wyłudzenia hasła.

  • Należy wyposażyć swój komputer w oprogramowanie antywirusowe i zaporę sieciową (firewall). Większość z dostępnego oprogramowania antywirusowego analizuje i zgłasza większość z wymienionych powyżej zagrożeń.