Informujemy, że kanał ATM Rozrywka kończy emisję w związku z nieprzedłużeniem koncesji na nadawanie i brakiem rozstrzygnięcia konkursu na jej ponowne przyznanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.